הלוואת Back-end | Back-end load

קרן נאמנות שבמסגרתה המשקיע משלם עמלה בעת מכירת המניות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש