המשתתפים בכוח העבודה | Labor force

שיעור מתוך כוח העבודה המבטא מספר האנשים המועסקים או המחפשים עבודה באופן פעיל.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש