הסדר חוב | Debt Settlement

משא ומתן בין הלווה למלווה (או מי מטעמם) על יתרות חוב קיימות, במטרה להביא לצמצום החוב.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש