הערכת שווי | Assessed Value

גובה ערכו של נכס נדל״ני כפי שקבעו הרשויות המקומיות, לטובת חישוב מס הארנונה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש