הפסד הון | Capital loss

הפסד הנובע ממכירת נכס שאיבד מערכו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש