השלכות שינויי הריבית | Interest rate effect

עוצמת ההשפעה של השינוי בגובה הריבית (וכתוצאה מכך – ברמת במחירים) על התנהגות המשק: הוצאות, הלוואות, השקעות וכדומה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש