השקעה בהון אנושי | Investment in human capital

המאמצים שאנשים משקיעים כדי להעניק/לרכוש הון אנושי (השכלה, ניסיון, הכשרה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש