השקעה במנות / מיצוע עלות השקעה (DCA) | Dollar-cost averaging

אסטרטגיית השקעה שבמסגרתה המשקיע סכום כסף קבוע לשוק במרווחי זמן קבועים, מנהל מהלכי סחר ללא קשר לתנאי השוק.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש