השקעה עם תשלומי ריבית עתיים קבועים | Fixed-Income Security

השקעה שבמסגרתה המשקיע ״מלווה״ סכום כסף לגוף פיננסי/עסקי, ומקבל תמורתה ריבית בשיעור קבוע, עד לפדיון.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש