השקעה פרטית (עסק) | Gross private investment

סך ההוצאה של עסק על מכונות, ציוד ומבנים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש