התחייבויות כספיות / חוב | Liabilities

חובות והתחייבויות כספיות אחרות של אדם או חברה; ההפך מנכסים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש