התחייבות פיננסית | Financial Liability

הבעת נכונות (לרוב מעוגנת במסמך חוזי) להעברת/תשלום סכום כסף לאורך זמן, דוגמת החזר הלוואה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש