התכווצות כלכלית | Contraction

תקופה (לא ארוכה בד״כ) שבמהלכה מצטמצם היקף הייצור במשק (סחורות ושירותים) / התוצר קטן.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש