חברות דירוג אשראי | Credit rating agencies

חברות (עומדות בתקנים ממוסדים – הרשות לני״ע), המדרגות את איכות המכשירים הפיננסיים, באופן שמסייע למשקיעים בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם (סוכנויות מוכרות: Moody’s, Standard & Poor’s ו-Fitch Ratings).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש