חדלות פירעון / פשיטת רגל | Bankruptcy

הליך משפטי שבמסגרתו הכרזה על אי-יכולתו של אדם לשלם את חובותיו. התהליך עשוי לכלול פיקוח בית משפט על מכירת רכושו של פושט הרגל, במטרה לשלם חלק מחובותיו לנושים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש