חוב בכיר | Senior debt

נושה/חוב בעל עדיפות פירעון על פני נושים/חובות אחרים, במקרה של פשיטת רגל של הלווה/המנפיק.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש