חוב / התחייבות כספית | Debt / Liabilities

סכום כסף שיש להשיב לגורם אחר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש