חוב משותף | Joint Debt

חוב שאחראים לו שני גורמים או יותר, שחולקים באופן מלא ושווה את נטל ההחזר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש