חוב ״טוב״ | “Good” Debt

אשראי המשמש לרכישת פריטים שערכם נשמר או גדל לאורך זמן (למשל רכישת השכלה או הכשרה מקצועית, רכישת נדל״ן או שיפוץ נדל״ן).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש