חוב ״רע״ | “Bad” Debt

אשראי המשמש לרכישת פריטים שערכם פוחת או שהם אינם קיימים עוד במועד הפירעון (למשל מוצרי צריכה כגון מזון, דלק וכד׳).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש