חוב | Debt

סכום כסף שטרם שולם/הועבר לגורם אחר (מלווה, יצרן, ספק וכד׳).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש