חוזה הלוואה | Closed-end credit

חוזה הלוואה הכולל את כל פרטיה – הסכום הכולל, התשלומים, הריביות, פרקי הזמן וכו׳.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש