חוסר יעילות כלכלית | Inefficiency

כאשר ייצור של סחורות ושירותים כרוך בבזבוז משאבים, או כאשר ניתן להקצות משאבים מחדש באופן שיגרור שביעות רצון רבה יותר מצד הצרכנים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש