חוק קואס | Coase theorem

ניתן לחלק זכויות קניין ביעילות (ובמגוון דרכים) במצב שבו בעלי זכות הקניין חופשיים לסחור בה והעסקה לא כרוכה בעלויות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש