חיסכון שלילי / אי-חיסכון | Dissaving

צריכת יתר / בזבוז סכומי כסף שניתן היה לחסוך.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש