חיסכון | Saving

הכנסה שלא נוצלה לצריכה שוטפת או לתשלום מיסים, אלא נצברה לטובת שימוש עתידי (צריכה, השקעה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש