חלוקת הכנסה | Income distribution

האופן שבו מתפזרת ההכנסה על פני האוכלוסייה בטריטוריה כלשהי.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש