חשבון ריבית אפס | Non-interest-bearing account

חשבון שלא משולמת בו ריבית על הקרן (סכום ההפקדה / יתרת החשבון).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש