יחס הוצאות | Expense ratio

מדד הבוחן את היקף העלויות השונות הכרוכות בניהול ובתפעול החברה/הקרן – משמש משקיעים כדי להעריך את כדאיות ההשקעה (לרבות העלויות הכרוכות בה מבחינתם).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש