יחס סיכון-תגמול | Risk-reward relationship

ככל שהסיכון להפסיד כתוצאה מהשקעה גבוה יותר, כך גדל פוטנציאל התגמול (ולהפך: ככל שהסיכון הכרוך בהשקעה קטן יותר, כך פוטנציאל התגמול/הרווח נמוך יותר).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש