יחס ריכוזיות (4 החברות הגדולות) | Four-firm concentration ratio

נתח השוק שבידי ארבע החברות הגדולות בתעשייה. יחסי ריכוז גדולים יותר מעידים בדרך כלל על פחות תחרות. הערך המרבי ליחסי ריכוז הוא 100%.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש