יכולת החזר | Capacity

יכולתו הכלכלית של לווה לפרוע את ההלוואה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש