יעילות כלכלית | Economic efficiency

היענות לביקוש (סחורות ושירותים) מצד אחד וניצול ההיצע/התשומות מצד אחר, באופן שמותיר את עלויות הייצור נמוכות ככל האפשר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש