יציבות כלכלית | Economic stability

מצב של מחירים קבועים (יחסית), תעסוקה מלאה (ניצול משאבים) ומגמה של צמיחה כלכלית.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש