יצירת כסף | Money creation

גידול בהיצע הכסף – המערכת הבנקאית יוצרת אותו בין היתר באמצעות הלוואת רזרבות שברשותה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש