יצרנות | Productivity

יחס התפוקה לעובד ביחידת זמן מסוימת.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש