יתרת רווח / רווח נקי / הוצאות הון | Retained earnings

חלק מהרווח שלא חולק כדיבידננד למשקיעים, המשמש להרחבת ולפיתוח החברה, כדי להגדיל את רווחיה בעתיד.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש