כוח העבודה | Labor

כלל האזרחים בני ה-15 ומעלה שביכולתם לעבוד, בין שמועסקים ובין שלא מועסקים בזמן הסקר (הלמ״ס).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש