כושר פירעון | Solvency

היכולת של חברה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות / חובות ארוכי טווח.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש