כלכלה | Economics

מערכת של ייצור, הפצה וצריכה של משאבים, סחורות ושירותים, המועילים לאדם (או: תחום חברתי העוסק בחקר החלטות הקשורות לייצור, להפצה ולצריכה של משאבים, סחורות ושירותים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש