כלכלת שוק | Market economy

מערכת כלכלית לפיה גם יצרנים וגם צרכנים ממלאים תפקיד פעיל בקביעת הייצור – היקפו ומחירו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש