כסף | Money

כל פריט המקובל על החברה/הפרטים הסוחרים בה, ככזה המהווה תמורה לסחורות ולשירותים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש