לווה / בעל חוב | Debtor

אדם/חברה שחייבים סכום כסף לגורם אחר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש