לווה מרכזי / חותם ראשי | Co-signer

לווה שמתחייב לקחת על עצמו את האחריות להחזיר את החוב במקרה שהלווה השותף לא יעמוד בהתחייבות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש