לווה משני / שותף | Co-borrower

הלווה המשני, אולם עדיין נושא באחריות מלאה לפירעון (לצד שותפו להלווה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש