לוח סילוקין | Amortization Schedule / Repayment Schedule

לוח הזמנים המתוכנן לפירעון ההלוואה, בחלוקה לתשלומי קרן וריבית (לוח שפיצר הוא השכיח ביותר במשכנתאות, משמעותו היא החזר חודשי קבוע).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש