מאזן מסחרי (ייצוא נטו) | Balance of trade

סך הייצוא מול סך הייבוא של מדינה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש