מאזן תשלומים | Balance of payments

סיכום של כלל העסקאות (סחורות, שירותים, השקעות) שמבצעים פרטים/חברות/ממשלות בפרק זמן נתון.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש