מאקרו כלכלה | Macroeconomics

חקר המערכת הכלכלית במבט על, סוגיות כגון: תעסוקה, תוצר, צמיחה,רמת מחירים וכדומה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש