מדד ג׳יני | Gini coefficient

מדד סטטיסטי המשקף את רמת אי-השוויון בהכנסה באוכלוסייה מסוימת. נע בין 0 (שיוויון מוחלט) ל-1 (אי-שיוויון מוחלט).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש